Zadok– “o que está correcto


“o levita que aguarda David

o pilar do templo de Salomão

Zadok Ben-David

o paleontólogo escultor que de tempos a tempos reencarna sombras da natureza primordial. Esquivas como nas fábulas; desencorpadas como nas taxionomias das espécies

ehehe Gosto tanto dele

Le fils de David au pays de Cocagne.

Comments are closed.

↓